Gezin

Familiale verzekering

Familiale verzekering

Een familiale verzekering vergoedt zowel de lichamelijke als de materiële schade die u veroorzaakt aan derden. Uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid is met andere woorden gedekt.

Niet alleen uzelf geniet deze dekking, ook uw gezinsleden, huisdieren, kinderen (thuiswonend, op kot of op vakantie) en zelfs huispersoneel vallen hier onder! Een extra uitbreiding tot de personen die u onderhoudt (ouders in rusthuis) of vrienden die bij u verblijven, is mogelijk. Wij kunnen u zelfs een formule op maat voorstellen in specifieke gevallen: u bent lesgever, u bent onthaalouder, u heeft een bijverdienst, ..

De ervaring leert ons dat het afsluiten van een familiale verzekering tevens nuttig is voor het geval u lokalen of materialen huurt. Beter voorkomen dan genezen..

Aarzel niet om ons te contacteren voor een vrijblijvende offerte! Wij zorgen ervoor dat uw aansprakelijk gedekt wordt.

TIP: In het kader van een schadegeval is het vaak geen overbodige luxe dat u zo nodig wordt bijgestaan door specialisten. Door het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering wordt u bijgestaand door specialisten (advocaten, experten) en worden zowel hun kosten als die van het geschil gedekt.

Contacteer ons vrijblijvend voor verdere informatie, wij helpen u graag!

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering vergoedt uw schade die u oploopt door ongevallen (bijvoorbeeld ongelukkige val of een blessure tijdens het sporten) tijdens uw privéleven, gaande van medische kosten tot blijvende invaliditeit en zelfs overlijden.

Bepaalde verzekeringsmaatschappijen bieden deze dekking zelfs in het binnen- én buitenland.

Heeft u een tuinman of kuisvrouw in dienst ? Dan is het aangewezen (en in bepaalde gevallen zelfs verplicht) een ongevallenverzekering voor hen af te sluiten. Zo bent u gerust dat hun (medische) kosten worden vergoed bij een ongeval of arbeidsongeschiktheid.

Ontdek onze interessante opties en wij verzekeren u een zorgeloze toekomst! Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie.

Ongevallenverzekering

Uitvaartverzekering - Successieverzekering

Uitvaartverzekering

Bij een overlijden worden de nabestaanden niet alleen belast met het emotionele verlies, maar ook met een administratieve rompslomp en met heel wat praktische regelingen. Met een uitvaartverzekering worden al deze zorgen op voorhand geregeld.

Een uitvaartverzekering regelt de kosten van een begrafenis of crematie. Zo moeten de nabestaanden hier zich geen (financiële) zorgen meer over maken.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u meer informatie wenst.

U heeft een aardig persoonlijk vermogen opgebouwd en dit werd tijdens uw leven reeds meermaals belast. Wenst u te vermijden dat uw erfgenamen hierover hoge erfbelasting verschuldigd zijn ?

Door het afsluiten van een successieverzekering zorgt u ervoor dat uw erfgenamen over een kapitaal beschikken om de geschatte erfbelasting (verzekerd kapitaal) te betalen bij uw overlijden (verzekerd risico).

Of wenst u een hand- of bankgift te doen aan uw klein(kind) en hiervoor geen schenkbelasting te betalen, waardoor een driejarige risicotermijn in de erfbelasting begint te lopen ? In dat geval kunt u het risico van uw overlijden gedurende deze driejarige risicotermijn dekken, door een successieverzekering af te sluiten. Zoniet zal de handgift of bankgift alsnog met erfbelasting worden belast bij uw overlijden.. De premies voor het afsluiten van een successieverzekering bedragen vaak minder dan de verschuldigde schenkbelasting bij de registratie van de hand- of bankgift.

Bij het afsluiten van een successieverzekering moet u wel opletten dat uw erfgenamen de verzekeringsnemers zijn en de premies zelf betalen, zoniet zal het uitgekeerde verzekerde kapitaal bij uw overlijden belast worden met erfbelasting! Het spreekt voor zich dat wij hierop toezien.

Een successieverzekering is maatwerk. Gelukkig is De Plus verzekeringen uw specialist ter zake en helpen wij u graag met de nodige bijstand en ervaring. Aarzel niet om ons te contacteren.

Reisverzekering - Bagageverzekering - Annuleringsverzekering

Reizen

Reisverzekering

Ongelukkige val tijdens u vakantie ? U moet vervroegd terugkeren ? Er kan heel wat gebeuren tijdens de reis waar u zo lang naar uitkeek. Vermijd op voorhand alle problemen en sluit een reisverzekering af. Zo bent u zeker dat wanneer er iets voorvalt, u zich geen zorgen hoeft te maken omtrent de eventuele kosten.

Een reisverzekering biedt niet enkel de terugbetaling van medische kosten, maar ook hotelkosten, reiskosten, repatriëringskosten, .. De duurtijd en de verzekerde locatie zijn afhankelijk per verzekeringsmaatschappij. In bepaalde gevallen wordt een dekking voor uw bagage eveneens verzekerd!

Ontdek ons gevarieerd aanbod en wij zorgen ervoor dat u met een gerust hart op reis kan vertrekken!

Bagageverzekering

Uw bagage wordt beschadigd of raakt zelfs verloren, een ongelukkige situatie waar u liever niet aan wil denken. Om u toch enige gemoedsrust te verschaffen, bieden bepaalde verzekeringsmaatschappijen bij het afsluiten van een bagageverzekering volgende voordelen:

  • Vergoeding van uw bagage
  • Hulp en informatie over de te volgen stappen bij diefstal of verlies van uw bagage
  • Terugbetaling van het versturen van bagage en persoonlijke voorwerpen
  • ..

Aarzel niet om ons te contacteren indien u meer informatie wenst.

Annuleringsverzekering

U kunt onverwachts toch niet op reis vertrekken of u moet uw reis vervroegd onderbreken. Talloze reden kunnen hiervan de oorzaak zijn: medische redenen van u of een familielid (bijvoorbeeld ziekte, ongeval of overlijden), studies en werk (bijvoorbeeld herexamens of ontslag), overheidszaken, reisformaliteiten (bijvoorbeeld negatief reisadvies), gemist vertrek van uw vliegtuig, ..

Indien u geen reisverzekering heeft afgesloten dient u in principe de reiskosten volledig te betalen.

Door het afsluiten van een reisverzekering vermijdt u dat u deze kosten moet betalen, en worden tevens de administratieve kosten vaak terugbetaald!

Vertrekt u weldra op reis ? Aarzel dan niet om ons te contacteren, wij helpen u graag!

Huisdierverzekering

Huisdierverzekering

Is u huisdier tussen de drie maanden en acht jaar oud ? Dan zien wij dat het in de praktijk geen overbodige luxe is om een huisdierverzekering af te sluiten. Hoewel u alles over heeft voor uw trouwe viervoeter, lopen de kosten van de dierenarts of zelfs de dierenkliniek vaak al snel hoog op. Dit kan u echter vermijden door een huisdierverzekering af te sluiten. Zij betaalt in dat geval de kosten van de dierenarts/dierenkliniek.

Een huisdierverzekering is doorgaans zeer goed betaalbaar, omdat:

  • de verzekeraars een maximum hebben toegekend aan de uit te keren vergoedingen
  • de vrijstelling ervoor zorgt dat er geen kosten hoeven te worden vergoed
  • huisdiereigenaren zelf kleine kosten betalen – de premie is afhankelijk van de leeftijd, het gewicht, het ras van het huisdier en het type dekking.

Heeft u een huisdier ? Aarzel dan niet om ons te contacteren voor een verzekering op maat!

Webdesign door Echoweb