Home Verzekeringen Personeel

Personeel

Arbeidsongeval

Arbeidsongevallenverzekering

Elke werkgever is wettelijk verplicht om een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten. Die verzekering beschermt werknemers voor ongevallen tijdens én onderweg van en naar het werk.

De arbeidsongevallenverzekering dekt alle ongevallen die tijdens of onderweg van en naar het werk (het ‘normale’ traject) plaatsvinden, een externe oorzaak hebben (dus niet ten gevolge van een hartfalen) en een fysieke of mentale pijn veroorzaken, die werken onmogelijk maakt.

Een arbeidsongevallenverzekering dekt de medische kosten van de werknemer. Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt na een ongeval, worden de kosten voor medische verzorgen, prothesen en verplaatsingen vergoedt. Tevens krijgt hij de werknemer een schadevergoeding of vervangingsinkomen in de vorm van een rente, zelfs bij een eventueel overlijden.

Groepsverzekering

Bent u op zoek naar een performante oplossing om uw medewerkers te motiveren, hun loyaliteit te verhogen en tegelijk een fiscaal interessante investering voor uw bedrijf betekent ? Sluit een groepsverzekering voor hen af!

Een groepsverzekering is een essentieel financieel instrument voor uw onderneming. Deze verzekering biedt immers belangrijke fiscale en sociale voordelen. Zij voorziet uw werknemers in een extralegaal pensioen, hetwelk tevens een fiscale optimalisatie van hun salarispakket betekent.

Groepsverzekering

Elke werknemer die een maandelijks salaris in een bedrijf ontvangt kan profiteren van een contract binnen uw groepsverzekering, en dit uiteraard op voorwaarde dat de werkgever heeft gekozen om dit type van voordeel in het bedrijf te introduceren en open te stellen voor de categorie van het personeel waartoe de betrokken werknemer behoort.

Wie betaalt de premies van een groepsverzekering ?

Uw groepsverzekering contract kan worden gefinancierd door het bedrijf en/of door persoonlijke bijdragen.

In de meeste gevallen wordt de groepsverzekering gefinancierd met een premie die bestaat uit een percentage van het loon, maar andere systemen zijn mogelijk (bijvoorbeeld aan de hand van een forfaitair bedrag).

Wanneer een werknemer de onderneming verlaat of moet verlaten, dan kan hij ofwel het tegoed overmaken naar de verzekering van zijn nieuwe werkgever, de uitstaande bedragen verder kapitaliseren bij zijn huidige werkgever of de verzekering met eigen middelen verder zetten. Dit is ook het geval bij een faillissement van de onderneming waar men is tewerkgesteld.

Wenst u ook te profiteren van de vele voordelen die een groepsverzekering voor uw onderneming kan betekenen ? Contacteer ons dan vrijblijvend voor meer informatie en concrete cijfers, De Plus verzekeringen helpt u graag verder!

Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering

Voordelen:

  • opname 100% terugbetaling na ziekte, ongeval of bevalling
  • vrije keuze van arts, ziekenhuis en kamer (ook éénpersoonskamer)
  • geen wachttijd voor ziekte of ongeval
  • pré en post hospitalisatie (bijvoorbeeld vervoerskosten)
  • plastische chirurgie na ziekte of ongeval, verpleeghotel, palliatieve zorgen, mortuariumkosten
  • onbeperkte duur en onbeperkt bedrag van uitbetaling
  • Wereldwijde tussenkomst (beperkt voor Verenigde Staten en Canada)
  • zonder opzegmogelijkheid door verzekeraar
  • ambulante kosten bij zware ziekten zoals kanker, diabetes, ziekte van Crohn, nierdialyse

De juiste medewerkers aantrekken, motiveren en behouden vraagt naast een aantrekkelijk salaris onder andere ook een extralegaal voordeel. De hospitalisatieverzekering afsluiten voor de werknemer is een optie. De Belgische sociale zekerheid zorgt meestal voor een gedeeltelijke terugbetaling van medische kosten.

Via de hospitaliatieverzekering van de werkgever blijft de werknemer (eventueel ook gezinsleden) bespaart van financiële zorgen ten gevolge van een opname. De dekkingen verschillen van maatschappij tot maatschappij.

De werkgever beslist wie de premie betaalt. Hij kan dat volledig zelf doen, maar hij kan ook aan zijn werknemers vragen om zelf (een stuk van) de premie te betalen.

Aarzel niet om ons te contacteren voor een vrijblijvende offerte of meer informatie!

Webdesign door Echoweb